Voorwaarden deelname startonderzoek

1. Wie kan deelnemen: personen met te hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, diabetes type 2, overgewicht, rugklachten, stress (kortom, personen die lijden aan het metabool syndroom)

2. Per club kunnen per maand maximum 30 personen deelnemen

3. Elke deelnemer ontvangt gedurende het onderzoek:

  • Bij de start een krachtmeeting en fitness test, na 5 weken een evaluatie test
  • Professionele begeleiding bij de lessen
  • Een persoonlijk chip met alle persoonlijke trainingsgegevens
  • Trainingen in kleine groepen
  • Een geldige lidkaart van de club

4. Om een resultaat goed te kunnen beoordelen, verplicht de deelnemer zich om 2x per week te komen trainen gedurende 5 weken.

5. Elke deelnemer geeft toestemming voor registratie en wetenschappelijke evaluatie van de trainingsgegevens, rekening houdend met de wet privacy persoonsgegevens.

6. Bij het begin van het onderzoek en na afloop van het onderzoek doen we een meting aan de hand van een gestandaardiseerd testprotocol.

7. De eenmalige bijdrage voor de deelnemer bedraagt € 59

  • Bij het aanmelden dienen alle gevraagde gegevens ingevuld te worden
  • Vervolgens dient men het eenmalige bedrag van € 59 over te maken (dit kan via bancontact, kredietkaart, Paypall of via overschrijving op het rekeningnummer BE69 7360 4185 6978 bij KBC Bank met vermelding van uw naam+voornaam+gemeente. ).
  • Binnen de 14 dagen na de aankoop kan de aankoop geannuleerd worden indien er nog geen activiteiten in verband met dit onderzoek zijn doorgegaan.
  • Zodra de betaling is voltrokken, wordt de deelnemer gecontacteerd door het fitness centrum om een startmoment af te spreken.

8. Bij deelname aan het aangeboden programma zal de deelnemer zich houden aan het huisreglement van het fitnesscentrum.

9. Ieder persoon kan slechts aan 1 onderzoek deelnemen die wordt gevoerd door European Fitness Academy.

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk

Ja, ik wil alle info ontvangen